Palvelut

Taloushallinto

Riippumatta yrityksesi koosta ja toimialasta valikoimastamme löytyy juuri tarpeitasi vastaavat palvelut. Halutessasi voimme hoitaa kaikki yrityksesi taloushallintoon liittyvät toimet tai voit halutessasi hoitaa osan niistä itse. Työnjakoa voimme muuttaa joustavasti tarpeittesi mukaan. Täysin sähköisen taloushallinnon lisäksi sinulla on mahdollisuus valita myös perinteisemmän mallin mukaan toteutettu palvelukokonaisuus.

Palvelupaketit

Taloushallintopalvelumme räätälöidään aina asiakaskohtaiseksi kokonaisuudeksi vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita. 

Peruspaketti
Haluat hoitaa laskutuksen ja laskujen maksamisen itse. Annamme käyttöösi internetin kautta käytettävissä olevat ohjelmat sähköisten myyntilaskutietojen ja ostolaskujen tallentamiseen. Tästä eteenpäin hoidamme kaiken puolestasi – myös palkkojen laskemisen ja maksatuksen tililtäsi.

Lisäpaketti
Haluat hoitaa jonkin osa-alueen, esimerkiksi laskutuksen ja myyntireskontran tai palkkahallinnon itse ja me hoidamme muun osan taloushallinnosta puolestasi ja annamme käyttöösi ohjelmat niihin osa-alueisiin, jotka haluat hoitaa itse. Ostolaskut ovat sähköisessä muodossa – me lähetämme ne sähköisesti hyväksyttäviksesi ja hyväksyntäsi jälkeen teemme maksatuksen sovitun aikataulun mukaisesti. Jos tarvitset kustannuspaikka-, projekti- tai budjettiseurantaa, räätälöimme tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden.

Lisäarvopalvelut
Lisäarvopalveluiden avulla taloushallinnon pakettisi täydentyy vastaamaan tarpeitasi. Esimerkkeinä lisarvopalveluista mainittakoon budjetointi ja budjettiseuranta, kustannuslaskenta, projektiseuranta, räätälöidyt raportit, tilinpäätösanalyysi, kassavirta-analyysit ja -ennusteet, investointilaskelmat ja konsernilaskenta.

Täysihoito
Olemme yrityksesi talousosasto, talouspäällikkö ja controller. Hoidamme yrityksesi koko talous- ja palkkahallinnon kokonaistaloudellisesti ja hyvällä palveluasenteella. Suunnittelemme yhdessä yrityksesi tulevaisuuden, keinot toteuttaa suunnitellut tavoitteet sekä seurannan ja raportoinnin sen
varmistamiseksi, että toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti 

Tilintarkastus ja konsultointi

Meiltä saat kokonaistaloudellisesti lakisääteiset tilintarkastukset sekä tilintarkastajan lausunnot ja todistukset. Konsultointipalveluumme sisältyy esimerkiksi yhtiö- ja vero-oikeudelliset asiat, sukupolvenvaihdokset ja liikkeenluovutukset sekä taloushallinnon kartoitus ja konsultointi. Yhtiö- ja vero-oikeudellisiin asioihin kuuluvat muiden muassa yhtiöiden perustamiset ja yhtiömuodon muutokset, yritysjärjestelyt sekä verotuksen ennakkotiedot ja -ratkaisut ja verovalitukset. Taloushallinnon kartoituksessa analysoidaan koko taloushallintoprosessin tehokkuus ja havaintojen perusteella laaditaan toimenpide-ehdotus.

Talouspäällikköpalvelut

Jos yritykselläsi on oma talousosasto, voit hankkia meiltä talouspäällikön kontrolloimaan taloushallinnon prosesseja ja kehittämään raportoinnista johdon päätöksentekoa tukevan. Tarvittaessa voimme hoitaa myös talousosastosi esimiestehtävät, osallistua johtoryhmätyöskentelyyn ja budjetointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.